Ulvangsvegen Veglag årsmøte utsettes.

Med bakgrunn i situasjonen med pågående Corona-virusepidemi har styret iUlvangsvegen Veglag besluttet å utsette årets årsmøte til Lørdag 8.8.2020 kl. 16:00 på Rondane Høyfjellshotell. 
Både myndighetenes forbud mot møter med mer enn 50 personer , myndighetenes forbud om å bruke hytter utenfor hjemkommunene samt at Sel Kommune er spesielt rammet tilsier en utsettelse av møtet. I tillegg forventes liten deltagelse i påsken av samme grunn.
Mer informasjon på Ulvangsvegen Veg lags hjemmeside.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 45 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!