Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen?

syningom
logo ninaNINA (Norsk institutt for naturforskning) har nå oppsummert 10 års arbeid om villrein og ferdsel i Rondane.

I heftet «Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen» presenterer Vegard Gundersen og Olav Strand hovedfunn fra GPS-merkeprosjektet om villrein og ferdsel i Rondane i perioden 2009-2019.
Målet med prosjektet er å dokumentere reinens arealbruk og finne gode løsninger mellom bruk og vern av fjellet. 
Det har vært en lokal styringsgruppe for prosjektet med medlemmer fra Villreinutvalget for Rondane nord, Rondane Sør villreinutvalg, Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, DNT, samt fra fylkeskommunene og fylkesmennene i Hedmark og Oppland.   
Les dokumentet her.

Vi har 107 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!