Velkommen til Mysusæter Vel

Vellet er en ideell forening som arbeider for å ivareta interessene til hytte- og setereiere samt folk som driver næringsvirksomhet på Mysusæter.

Blant de oppgaver vi ser som viktige er å styrke tjenestetilbudet på Mysusæter, sikre medlemmenes interesser i forhold til kommunale og fylkeskommunale myndigheter, og bidra til å bevare stedets særpreg som en gammel setergrend.


I de senere år har vi særlig engasjert oss i å utvide og forbedre både sommerstier og skiløyper i området, i samarbeid med kommunen og Mysusæter og Raphamn løypelag. 

Vi har også bidratt til den omfattende forskjønnelsen av det såkalte sentrumsområdet rundt butikken. I påsken hvert år arrangerer vellet et påskeskirenn som er blitt meget populært, ikke minst blant de helt yngste.

Finansiering av virksomheten kommer først og fremst fra medlemskontingenten, i tillegg til at vi søker både kommunen og forskjellige fond og stiftelser om bidrag til konkrete prosjekter der dette er mulig. 

Styret forsøker å holde medlemmene løpende orientert om virksomheten via våre hjemmesider, som du finner på www.mysusetervel.no.
På hjemmesiden vil du også finne innkalling til årsmøtet i august med årsberetning og regnskap.

Vellet er basert på frivillig innsats fra medlemmer. Hensikten er å opprettholde og forbedre Mysusæter til et fortsatt fint sted å være!

 

G-samling

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 35 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!