Velkommen til Mysusæter Vel

Vellet er en ideell forening som arbeider for å ivareta interessene til hytte- og setereiere samt folk som driver næringsvirksomhet på Mysusæter.

Blant de oppgaver vi ser som viktige er å styrke tjenestetilbudet på Mysusæter, sikre medlemmenes interesser i forhold til kommunale og fylkeskommunale myndigheter, og bidra til å bevare stedets særpreg som en gammel setergrend.


I de senere år har vi særlig engasjert oss i å utvide og forbedre både sommerstier og skiløyper i området, i samarbeid med kommunen og Mysusæter og Raphamn løypelag. 

Vi har også bidratt til den omfattende forskjønnelsen av det såkalte sentrumsområdet rundt butikken. I påsken hvert år arrangerer vellet et påskeskirenn som er blitt meget populært, ikke minst blant de helt yngste.

Finansiering av virksomheten kommer først og fremst fra medlemskontingenten, i tillegg til at vi søker både kommunen og forskjellige fond og stiftelser om bidrag til konkrete prosjekter der dette er mulig. 

Styret forsøker å holde medlemmene løpende orientert om virksomheten via våre hjemmesider, som du finner på www.mysusetervel.no.
På hjemmesiden vil du også finne innkalling til årsmøtet i august med årsberetning og regnskap.

Vellet er basert på frivillig innsats fra medlemmer. Hensikten er å opprettholde og forbedre Mysusæter til et fortsatt fint sted å være!

 

G-samling

Vi har 55 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!