Meld deg inn

blosterkantVi ønsker deg velkommen som medlem av Mysusæter Vel.

Personer, bedrifter og foreninger som eier eller disponerer hytte, seterhus, fast eiendom eller som driver næringsvirksomhet i Mysusæter-området, kan og bør tegne seg som medlem i Mysusæter Vel. 

Mysusæter Vel har som formål å ivareta medlemmenes interesser på Mysusæter. 
Styret får sine mandater og oppgaver primært gjennom de vedtak som gjøres på generalforsamlingen. Samtidig ønsker styret velkommen innspill til nye oppgaver, og eventuelle refleksjoner fra medlemmene på foreningens arbeide. 

Ta gjerne kontakt med styremedlemmene, enten på telefon eller på mail – Du finner oss på denne siden

Ønsker dere å komme med innspill og meninger på velforenings hjemmeside, så ta kontakt med Terje (redaktøren) på r  , og sett gjerne et eller flere styremedlem på kopi. 
Vi inviterer også medlemmene til å komme med gode råd om turer og naturopplevelser. 

Mysuseter Facebook-side er opprettet for at alle som føler noe for Mysuseter kan ytre seg – og det er her eventuelle debatter foregår. Det er Terje som er moderator for siden.
Vellets styre legger seg ikke opp i, avklarer eller besvarer innlegg på Facebook siden, men vi kan selvsagt delta som enkeltpersoner. 
Styret, som organg, har ikke muligheter, eller ønske om, å følge opp debattene på Facebook.

Styret anmoder selvsagt alle deltakere på FB sidene om å unngå personkritikk, uheldige karakteriseringer, kategoriske konklusjoner, demonisering og annen fristende høyttenking i "svart/hvitt".
Husk at de fleste ønsker seg harmoni og naturopplevelser på Mysuseter, ikke flammende og polariserende innlegg. Spar de til generalforsamlingen eller til de kommunale etatene som skal ta tak i kritikkverdige forhold innen renovasjon, trafikkavvikling, regulering, utbygging osv.

Som medlem i velforeningen så får du nemlig muligheten til å påvirke utviklingen i Mysusæter-området. Velforeningen har løpende kontakt med kommunen og er formell høringsinstans i saker som angår vårt område. Gjennom kontingenten bidrar du også til forenings økonomiske bistand til bl.a. kjøring av løypenettet, til opparbeidelse og merking av stier – og til en rekke andre oppgaver for å gjøre området mer attraktivt. 

Velkommen som medlem i Mysusæter Vel!
Vennlig hilsen  oss i Styret

Du melder deg inn via denne linken

Vi har 111 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!