Ta kontakt

Mysuseter Vel Logo

Ta gjerne kontakt med oss i styret.. 

Har du en sak du gjerne vil ta opp med oss i Mysusæter Vel? 
Vår E-post adresse er: 
Medlemmene i styret finner du på denne linken.  Her finner du også telefonnummer til hver enkelt. 

Vår postadresse er:
Mysusæter Vel
v/Sverre Diesen
Hospitsveien 11B
0789 OSLO

Organisasjonsnummer:  996445690

Kontonummer, Nordea: 6027 20 07457


Nytt medlem - eller flytting

Vil du melde deg inn, så kan det gjøres herfra.
Adressendring, supplerende opplysninger om adresse, etc., kan gjøres herfra.


Firmalogo eller annonse?

Hvis du har et firma som gjerne vil profilere seg på vår hjemmeside, så send oss en e-post.
Vi har mange som daglig er innom vår hjemmeside. I 2011 var det over 80.000 besøkende.
Det er mange som klikker på firmalogoene og som deretter får opp hjemmesiden til det enkelte firma.
Det kan også lønne seg med en annonse, som legges ut som en vanlig artikkel på hjemmesiden.  
Ta kontakt på  

Er du som medlem
- opptatt av noe som berører vellet eller medlemmene, så er du selvsagt velkommen til å skrive om dette på vår hjemmeside.  Forutsetningen er at din artikkel legges ut med ditt navn som forfatter.  Du må også gjerne sende oss bilder og annet som du gjerne vil ha publisert.  
Forutsetning er at du, eller den hytte du tilhører, er medlem i vellet. 

Ta kontakt på  

 

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 45 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!