Ta kontakt

Mysuseter Vel Logo

Ta gjerne kontakt med oss i styret.. 

Har du en sak du gjerne vil ta opp med oss i Mysusæter Vel? 
Vår E-post adresse er: 
Medlemmene i styret finner du på denne linken.  Her finner du også telefonnummer til hver enkelt. 

Vår postadresse er:
Mysusæter Vel
v/Hans Ellingsve
Oscars gate 70
0256 OSLO

Organisasjonsnummer:  996445690

Kontonummer, Nordea: 6027 20 07457


Nytt medlem - eller flytting

Vil du melde deg inn, så kan det gjøres herfra.

Vi har 119 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!